1) V konfiguraci modulu:

- karta základní nastavení : povolte objednávky a/nebo faktury pro Pohoda

- pokud používáte objednávky, vyplňte IČ v kartě Pohoda objednávky, pokud používáte faktury, vyplňtě

všechny údaje v kartě Pohoda faktury. IČ je společné pro obě tyto karty

 

2) V kartě objednávky

- zaškrtněte objednávky které chcete exportovat

- vyberte volbu pro export objednávek nebo faktur

- prohlížeč zobrazí výzvu ke stažení souboru, uložte jej na PC

 

 

3) V programu Pohoda

 -  klikněte na "Soubor - Datová komunikace - XML import/export" . Vyberte uložený soubor a nahrajte jej.