EET pro prestashop

PS 1.6 PS 1.5

eetplus

EET modul pro prestashop.

 • spolehlivé odesílání účtenek
 • použitelný pro libovolné způsoby platby
 • přesný výpočet cen
 • podrobná a přehledná evidence
 • opravy a storna objednávek
 • řeší i speciální případy jako jsou vouchery atd.

Při zakoupení společně s modulem ThePay: sleva 10% na oba produkty

1 499,00 Kč

Modul EET pro prestashop kompletně řeší problematiku EET v prestashopu. Modul je otestován pro různé subverze Prestashop 1.5 a 1.6, pro 1.7 se připravuje. Upgrade je zdarma po dobu jednoho roku.

Modul je již používán v ostrém provozu na eshopech různých verzí PS

Platební brány, PayPal, platba v hotovosti

Modul bude fungovat s platebními metodami pro které jej nastavíte - včetně platebních bran, PayPal nebo platby v hotovosti. Pokud chcete, můžete zadat i konkrétní stav platby. Pochopitelně je zajištěno aby tržba byla odeslána jen jednou.

Spolehlivé odesílání účtenek

Tato funkcionalita je zcela zásadní, vzhledem k vysokým pokutám hrozícím podle zákona o elektronické evidenci tržeb a takřka paranoidní přístup k problému je namístě: je potřeba předem počítat se situacemi kdy něco selže. Modul EET pro prestashop:

 • posílá účtenky robustním algoritmem který byl mnohokrát otestován na různých subverzích PS 1.5 a 1.6
 • okamžitě si uloží   základní údaje o účtence, ještě před tím než je naplněna daty a odeslána. I pokud by tedy v procesu odeslání tržby došlo k chybě, systém o účtence ví a pokusí se problém dodatečně opravit nebo o něm alespoň informuje majitele

Přehled o odeslaných účtenkách a případných problémech

 • odeslané účtenky najdete ve zvláštní záložce s barevným zvýrazněním účtenek u kterých vznikl nějaký problém
 • cron modulu na zadanou emailovou adresu majitele eshopu posílá informace o účtenkách pro které do určité doby ještě nebyl vydán platný fiskální kód a současně se pokouší znovu kontaktovat EET bránu a účtenku odeslat

Účtenky jsou odesílány kupujícímu emailem, kódy lze volitelně přidat i do faktury.

Přesný výpočet cen

Další možná komplikace hrozící ve spojitosti s EET jsou nepřesnosti v odesílání částek, zejména pak v rozpisu DPH. Prestashop dlouho trpěl nepřesností zejména ve spojitosti se zaokrouhlováním a několikakorunové rozdíly nebyly ve fakturách vzácností. Až poslední verze PS 1.6 přinesly nové funkce které tento problém opravily. Tato funkcionalita je v upravené podobě vestavěna do modulu a používána i na nižší verze prestashopu.

Všechny náležitosti datové zprávy

Údajů odesílaných na EET není zdaleka tak málo jak nás p. Babiš přesvědčoval. Kromě základních povinných informací je potřeba odesílat:

 • rozpis DPH podle daňových sazeb: týká se všech plátců DPH
 •  celkovou sumu za použité zboží rozepsanou v jednotlivých daňových sazbách
 • celkovou sumu za zboží určené k následnému čerpání (např. velmi oblíbené dárkové poukazy)
 • zůčtování za zboží k následnému čerpání pokud jde o stejného plátce (tedy např. slevové kupony vydané za dárkové poukazy)
 • celkovou sumu za zboží osvobozené od DPH (prakticky se jedná o prodej virtuálních produktů do EU)

Modul všechny tyto případy podporuje včetně daňových sazeb (MOSS) u virtuálních produktů

Chování podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

Řadu nejasností jsem si ověřoval dotazy na metodické lince generálního finančního ředitelství. Pochopitelně ani takové informace nemusí být 1OO% spolehlivé, nicméně v dané situaci je to to nejlepší možné. Víte například že:

 • pokud je tržba přijata v cizí měně, pak stornována a kurz se mezitím změnil, je při případném stornu objednávky oprava do EET posílána podle původního kurzu a pochopitelně se záporným znaménkem
 • pokud byla objednávka vytvořena platební metodou na kterou se vztahuje EET (například Paypal), se zákazníkem se domluvíte na přidání dalšího zboží a platbu za něj přijmete bankovním převodem, další účtenka se do EET neposílá, pokud by byla dodatečná platba přijata v hotovosti, účtenku jste povinni vydat
 • pro eshopy nesmyslný povinný text "Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku ...." sice nesmíte měnit ale nic Vám za něj nebrání dopsat informaci že se týká pouze některých platebních metod

Automatizace a maximální pružnost

Tržba: Modul automaticky odesílá účtenky k tržbě, pokud jsou splněny zadané podmínky. Takovou podmínkou je volba platební metody a případně i konkrétího stavu objednávky.

Storno, částečné storno: Pokud stornujete objednávku, vytvoří se automaticky příslušná oprava EET bilance vydáním nové účtenky ve které jsou částky odečteny. Podmínkou je že musíte při stornu zaškrtnout volbu Dobropis

Zrušení objednávky: Volitelně lze v modulu EET pro prestashop nastavit chování stavu Zrušeno tak aby se při jeho nastavení automaticky vynulovala EET bilance pro danou objednávku.

Dodatečná platba: Pokud se zákazníkem domluvíte na přidání zboží do objednávky, vytvoří se dodatečná EET účtenka automaticky v okamžiku přidání této platby do administrace, jsou-li  splněny příslušné podmínky nastavitelné u modulu EET.

Ruční oprava: Z detailu objednávky lze v případě potřeby do EET odeslat ruční opravu nejen celkové částky ale i dílčích položek, viz. další odstavec

Přehledná EET bilance přímo v detailu konkrétní objednávky

EET účtenky odeslané k jedné objednávce (např. tržba a storno) jsou na sobě zcela nezávislé, jedná se o dvě nesouvisející datové zprávy (toto vyplývá z oficiální dokumentace k EET a bylo potrzeno i telefonickým dotazem na infolinku). Modul proto přidává do detailu objednávky přehlednou tabulku o vydaných účtenkách k dané objednávce, včetně souhrnné bilance a možnosti ručního odeslání opravy na EET.

---------------------------

Tento modul je určen výhradně pro podnikatelské subjekty, které toto zboží kupují v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, či v rámci samostatného výkonu svého povolání. Používání modulu se řídí platnou verzí obchodních podmínek.

 

1) Vydávání účtenek 

a) pro každý platební modul lze navolit zda má být účtenka vydána

 • při každé platbě daným modulem
 • při platbě která prošla stavem který je považován za zaplacený
 • při platbě která prošla jedním nebo více vybranými stavy

b) u storna celé objednávky nebo vybraných produktů se automaticky vydávají účtenky pokud se současně generuje dobropis

c) při přidání platby v administraci se vydá účtenka pokud jsou splněny podmínky (např.  modul použitý pro přídatnou platbu)

d) v případě potřeby lze poslat do EET i ruční opravu bilance pro danou objednávku

e) pokud se nepodařilo účtenku vydat (výpadek EET), nastavený cron modulu se jí pokouší opakovaně odeslat

f) je ošetřeno aby nedocházelo k vícenásobné  evidenci jedné platby

2) Zasílání účtenek kupujícímu

 • účtenka se automaticky pošle kupujícímu emailem
 • volitelně lze vypnout zasílání účtenek pro následné změny bilance (např. dobropis, dodatečná platba)
 • v detailu každé účtenky je tlačítko na opakované odeslání na zadaný email
 • kódy účtenky (FIK a BKP/PKP se přidávají do pdf faktury (volitelné)

3) Zobrazování EET v administraci

 • v adminstraci v menu objednávky je samostatná záložka s přehledem účtenek a jejich stavů
 • v detailu každé účtenky jsou zobrazeny její kompletní údaje
 • dále je zde tlačítko pro zobrazení účtenky jako PDF
 • v detailu každé objednávky je přehledná tabulka obsahující všechny  jednotlivé EET operace vztahující se k objednávce (primární platba, storna, přidané platby...)

4) Náležitosti datové zprávy

 • všechny povinné náležitosti datové zprávy
 • použité zboží se odvozuje z nastavení v záložce informace každého produktu
 • zda jde cestovní služby případně zboží určené k následnému čerpání (tj. dárkové poukazy) se nastavuje v samostatné záložce přidané modulem do detailu produktu
 • slevové kupóny které jsou zúčtováním dárkových poukazů jsou rozpoznány podle nastaveného prefixu (prefixů)

5) Výpočty

 • rozpočet sazeb DPH se provádí upraveným algoritmem PS 1.6.1 který modul použije i pro nižší verze PS
 • jsou opraveny drobné nepřesnosti rozpočtu DPH v objednávkách s některými kupóny
 • při vratkách části zboží u objednávek se slevovými kupony modul správně vypočte poměrnou částku kuponu, není ji potřeba zadávat

6) Změny objednávky

 • automatická úprava EET bilance při stornu (i jen části produktů)
 • automatický výpočet podílu kuponu při stornu části produktů
 • volitelně automatické změny EET při přidání dodatečné platby

7) Podpora platebního styku se zahraničím

 • volitelně lze nastavit cron který stahuje aktuálná kurz ČNB jen pro potřeby modulu - tj. prodeje můžete realizovat vlastním kurzem
 • osvobození od DPH (vyžaduje aktivovat modul Evropské DIČ)
 • podpora MOSS
 • případná storna objednávky jsou realizovány kurzem použitým pro objednávku (podle zásady že z EET lze vzít jen to co jsme tam dali)

8) Instalace a upgrade

 • klasická instalace na kliknutí ze ZIP souboru
 • modul se vyhýbá používání souborů které jsou často přepisovány jinými moduly - minimální pravděpodobnost konfliktu s jiným modulem při instalaci
 • jednoduché upgrade bez nutnosti znovu instalovat
 • ani při případné nové instalaci se údaje o účtenkách nemažou
 • upgrade zdarma na 1 rok

9) Další

 • tlačítko pro okamžitý test spojení s EET
 • ostrý / testovací mód
 • kompatibilita s modulem Pohoda
 • cron pro posílání informací v případě problémů ve spojení s EET
 • zobrazení povinného upozornění - volitelná pozice i barva textu

Changelog

7.3.2017 verze 1.4.8

vratky části produktů v objednávkách s kuponem - opravy, řešení pro nižší verzi PS, nová funkcionalita vyskakovacího okna, viz. návod

možnost vynulování eet bilance bez storna objednávky

28.2.2017 verze 1.4.6

rozšíření kompatibility s hostingy - starší verze php (5.3) a ssl knihovny

27.2.2017 verze 1.4.5

oprava přepočtu kurzu v případech že Kč není defaultní měna obchodu

vylepšené chování na hostingu WEDOS

další dílčí úpravy

23.2.2017 verze 1.4.3

doplněny údaje ve šabloně emailu a pdf účtenky

22.2.2017 verze 1.4.2

nové funkce:

 • jednoduché upgrade bez nutnosti reinstalace
 • kurzy měn  podle ČNB, nezávislé na kurzech eshopu (volitelně, využijete pokud používáte vlastní kurz pro prodej)

opravy:

 • opraveno nerespektování ručně zadané emailové adresy ve funkci "Znovu odeslat účtenku" v administraci
 • vratky části produktů z objednávek obsahujících kupony - opraveno chování  vratek použitého zboží

19.2.2017 verze 1.4.1

 • zjednodušení vratek v případech že se vrací jen vybrané produkty v objednávkách obsahujících kupony
 • v administraci možnost zobrazení účtenky jako PDF

14.2.2017 verze 1.3.6.

volitelně EET kódy v PDF faktuře

podrobný  manuál

11.2.2017 .... verze modulu 1.3.3

Známka 
13.07.2017

Martin

Super modul, který vyřeší EET za vás. Používám ho od března a nebyl s ním za celou dobu jediný problém. Určitě tento modul doporučuji

 • Pro 1 z 1 je toto hodnocení užitečné.
Známka 
24.02.2017

Michal Seifert

Modul zakoupen 24.2.17 po obede. Jako amater sem to rozchodil asi za 3hodiny a funguje mi to zatim bezchybne jak na kreditky pres gopay tak platbu v hotovosti. Super, pochvala autorovi.

 • Pro 1 z 1 je toto hodnocení užitečné.

Write a review

EET pro prestashop

EET pro prestashop

EET modul pro prestashop.

 • spolehlivé odesílání účtenek
 • použitelný pro libovolné způsoby platby
 • přesný výpočet cen
 • podrobná a přehledná evidence
 • opravy a storna objednávek
 • řeší i speciální případy jako jsou vouchery atd.

Při zakoupení společně s modulem ThePay: sleva 10% na oba produkty

Write a review

Návod

Instalace a Upgrade

Modul EET pro prestashop instalujte z dodaného zip souboru standardním postupem v administraci, záložka Moduly. Řešení případných problémů například v případě nestandardně nastavených práv na hostingu najdete zde a zde.

Doporučený postup při upgrade:

 • vyberte balíček s požadovanou verzí ve své zákaznické administraci, karta UPGRADES
 • nahrajte balíček v administraci svého eshopu stejným postupem jako při přidání nového modulu. Původní modul ponechte instalovaný.
 • klikněte na tlačítko"Opravit/Zkontrolovat instalaci" pokud se v konfiguraci modulu objeví (tlačítko se zobrazí jen pokud je nějaká akce potřeba
 • zkontrolujte nastavení modulu. Při uvedeném postupu se existující nastavení nepřepíše, mohou se ale objevit nové možnosti

Základní nastavení

 • přepněte do testovacího modu, přejděte na záložku Okamžité testování a klikněte na Otestovat spojení. Pozitivní výsledek znamená že jsou na serveru přítomny všechny požadované knihovny (více zde).
 • přejděte na záložku Vydávání účtenek a vyberte platební moduly případně i stavy objednávek, kdy se má účtenka vydat.
 • vraťte se do záložky Základní nastavení a vyplňte všechny údaje podle svého EET účtu. Pro každý eshop budete potřebovat jiné ID provozovny, certifikát ale může být společný. ID pokladny je libovolné, zadejte např. jedničku. Povinný text  nemusíte na eshopu zobrazovat pokud jej máte v obchodních podmínkách. V těch byste měli mít i informaci že účtenky jsou posílány emailem. Pokud upozornění zobrazujete, můžete si jej dohledat v překladech modulu a připsat na jeho konec informaci že účtenky vydáváte jen pro určité druhy plateb. Všechny tyto informace byly ověřeny telefonicky na lince pro metodické dotazy, nicméně i tak je prosím považujte za informace bez záruky.
 • nahrajte certifikát a heslo, uložte
 • přepněte do ostrého módu a zopakujte test spojení. Pokud v testovacím módu spojení fungovalo a v ostrém módu dojde k chybě, jedná se o problém s certifikátem, více zde.
 • Nastavte modul dále podle potřeby, viz níže, rozhodně doporučujeme aktivovat cron

Záložka Vydávání účtenek

Provotní vydání účtenky:

Vyberte moduly pro které se má účtenka vydat. Bude se jednat o moduly pro přímou platbu (ThePay, PayPal, GP WebPay a další), modul pro platbu při osobním odběru a ve specifických případech i dobírku.

U platebních bran asi nemá význam vybírat konkrétní stavy kdy se účtenka vydává, jste ji povinni vydat při každé přijaté platbě i pokud by stav byl např. Nedoplatek. Můžete zvolit Vždy pokud je uhrazeno .... a opravdu se ujistit že  odpovídají i stavy které daná platební brána používá: objednávky - stavy objednávek - stav musí mít navoleno považovat danou objednávku za zaplacenou. Nicméně se takto odešlou i účtenky ke starším objednávkám vyhovující podmínkám (tj. EET pro objednávku ještě nebylo odesláno a platební modul odpovídá)při dodatečné změně stavu objednávky v administraci, pokud tomu chcete předejít, vyberte jen konkrétní stavy platební brány.

Pokud ale používáte např. dobírku jak pro vlastní dopravu tak pro dopravu přepravní službou, budete chtít posílat účtenku jen při nějakém stavu specifickém pro vlastní dopravu.

 

Pod tabulkou pro prvotní vydání účtenky je ještě volba Vydání účtenky při ručním přidání platby v administraci . Ve většině případů tam zvolíte pouze modul osobního odběru. Navíc je potřeba ještě zaškrtnout volbu "Aktivovat vydávání účtenek při ručním přidání platby v administraci ".  Aby byla účtenka automaticky vydána při přidání platby v administraci musí tedy být splněny 3 podmínky

 • je to zde povoleno
 • platba byla přidána navoleným modulem
 • přidaná částka platby je v nastavené toleranci k ceně nově přidaných produktů (Povolená odchylka v Kč)

Automatiku pro odesílání dodatečných plateb do EET není potřeba využívat, poměrně pohodlně se ke stejnému účelu dá využít možnost odesílání oprav v EET funkcionalitě kterou modul přidává do detailu každé objednávky.

 Nezobrazovat varování k platebním stavům - týká se čistě  interní funkcionality modulu, který se snaží kontrolovat správnost svého  nastavení

Aktivovat stav Zrušeno pokud nějakou objednávku dáte do stavu Zrušeno, modul automaticky vynuluje její EET bilanci. Tato akce se objeví jako nový řádek ve funkcionalitě EET v detailu objednávky.

Storna

Storna jsou automatická, podporována jsou i storna jen některých produktů, podmínkou je aby byl vystaven dobropis. Povolte vracení v Objednávky - Vracení zboží aby byla aktivní možnost Standardní vrácení v objednávce.

Pokud je v objednávce přítomen slevový kupón, narazíme na problém. Jako tržba byla na EET registrována hodnota produktů ponížená o kupón. Případné storno musí tedy být v EET opět poníženo o částku slevového kupónu: z EET smíte odebrat pouze to co tam bylo zasláno.

Proto, pokud je vracena jen část produktů, musí být od jejich hodnoty odečtena poměrná část kupónu. Pokud máte verzi PS kde již je volba"Částka dle mého výběru" jako vracenou částku ponechte nulu, modul částku dopočte a odešle do EET. Pokud tato volba není k dispozici nebo ji nevyberete, modul přepočet také provede, ale upozorní na něj vyskakovacím oknem. V další verzi modulu v tomto vyskakovacím okně přibude funkcionalita umožňující zpětně upravit dobropis podle provedeného přepočtu.


Souhrnně - pro storna používejte dobropis, pokud objednávka obsahuje slevový kupón a je vracena jen část produktů, použijte volbu "Částka dle mého výběru" ale částku nevyplňujte.

Záložka Další nastavení

Rozšíření produktu - aktivujte pokud používáte vouchery resp. dárkové poukazy, což jsou v podstatě produkty určené k následnému čerpání nebo zúčtování. V detailu každého produktu se pak objeví nová záložka, kde lze zaškrtnout zda daný produkt je voucher (následné čerpání) případně cestovní služba

Použité zboží speciálně nezaškrtáváte, modul respektuje nastavení Nové versus Použité/Repasované ze záložky Informace u produktu.

Dárkový poukaz je   zboží určené k následnému čerpání. Čerpáním pak je uplatnění dárkového poukazu ve formě kupónu a i tento údaj je potřeba předávat (v rámci jednoho subjektu). Je tedy potřeba odlišit kupóny které jsou čerpáním dárkového poukazu. Do textového pole v záložce "Další nastavení" modulu zadejte jeden či více prefixů kódu kupónů vystavených k dárkovým poukazům, např. tedy první tři písmena.

Oprava DPH v objednávkách v kupony - jedná se o opravu  drobné ale systematické chyby kterou PS dělá i ve verzi 1.6+. Je otázka zda má smysl ji opravovat, data odeslaná do EET pak sice budou přesná, ale budou se v halířových položkách lišit od vydaných faktur. Více zde.

Kurzy pokud kurz v lokalizace-měny pravidelně aktualizujete podle ČNB, ponechte volbu "kurz objednávky" . Pokud prodáváte s jiným kurzem, měli byste tržbu pro EET vyčíslit podle platného kurzu ČNB. V tom případě také nastavte cron podle záložky Krony u modulu. Kurz se tímto cronem bude aktualizovat pouze pro modul EET pro prestashop, jinde se nepromítne.

Zaškrtněte aktivovat MOSS, pokud prodáváte virtuální produkt neplátcům DPH do členských zemí EU. Jediný údaj který modul potřebuje je číslo základní případně snížené sazby. Daň pak rozpočítá podle nastavení daňových pravidel. Dobře fungující MOSS je tedy zejména věcí správně nastaveného prestashopu. Modul také neřeší další problematiku související s registrací MOSS, protože ta se  netýká EET.

Procentuální hodnoty daňových sazeb pro ČR můžete vyplnit vždy, ale nutná jsou jen v režimu MOSS.

Nepovinné údaje na účtence - týká se účtenky posílané emailem a zobrazení účtenky jako PDF.

Neposílat email k opravám - při úpravě EET objednávky (např. storno, přidání zboží) se neodešle účtenka emailem. Podle vyjádření z metodické linky je toto přípustné(informace opět bez záruky).

Zobrazovat v PDF faktuře pokud zaškrtnete, budou kódy FIK a BPK/PKP přidány do PDF verzi faktury. Toto je funkční i pokud fakturu vytváříte některým modulem 3tí strany. Pouze může být potřeba posunout  pozici kde se kódy zobrazují, např. přidáním několika prázdných řádků (<br />) do souboru \views\templates\pdf.tpl  v adresáři modulu.

Timeout pro spojení s EET obvykle není důvod měnit výchozí 2 sec.

Záložka Crony

Funkcionalita v této záložce je samovysvětlující. Rozhodně doporučujeme cron nastavit: adresu skriptu ke spouštění je potřeba vložit do cronu na Vašem hostingu.

Kde ještě najdete funkcionalitu modulu

Samostatná záložka Objednávky - EET s přehledem účtenek. V detailu účtenky je možné znovu odeslat účtenku emailem, nebo ji zobrazit jako PDF.

Detail objednávky -  v detailu každé objednávky je přehledná tabulka s informacemi o odeslaných tržbách. Pod tabulkou jsou pole pro případné ruční posílání změn. Pokud chcete nějakou částku stornovat, pošlete ji se znaménkem minus. Celou objednávku ale mnohem pohodlněji stornujete jejím převedením do stavu Zrušeno (pokud je tato volba povolena u modulu - záložka Vydávání účtenek). Případně vydáním dobropisu jak je zmíněno výše.

Detail produktu - samostatná podzáložka EET, nastavení cestovní služba nebo následné čerpání

Ke stažení

There are files related to this product ready for download

EET pro prestashop

Návod k modulu EET pro prestashop

Ke stažení (130.22k)