• PS 8.*
 • PS 1.7
 • PS 1.6
Srovnávače zboží - export xml - heureka, zboží, google a další
search
 • Srovnávače zboží - export xml - heureka, zboží, google a další
 • Exportação de produtos para Prestashop
 • Exportação de produtos para Prestashop
 • Exportação de produtos para Prestashop
 • Exportação de produtos para Prestashop
 • Exportação de produtos para Prestashop
 • Exportação de produtos para Prestashop
 • Exportação de produtos para Prestashop
 • Exportação de produtos para Prestashop
 • Exportação de produtos para Prestashop
 • Exportação de produtos para Prestashop
 • Exportação de produtos para Prestashop
 • Exportação de produtos para Prestashop

Srovnávače zboží - export xml - heureka, zboží, google a další

15,70 €

Export zboží včetně variant do Zbozi.cz, Heureka.cz, Heureka.sk, Glami a Google nákupy a dalších pro verzi Prestashop   1.6 a vyšší

Počet

Toto je placená verze modulu.

Modul exportuje produkty včetně variant do několika druhů feedů: Zbozi.cz, Heureka.cz, Heureka.sk Glami a Google nákupy. Feed generovaný pro Heureka.cz je  bez úprav použitelný pro většinu dalších českých srovnávačů. Mezi nejužitečnější funkce modulu patří centrální mapování kategorií eshopu do kategorií jednotlivých srovnávačů, podrobné nastavení dostupnosti a možnost individuální modifikace exportovaných názvů produktů. Náklady na modul jsou zanedbatelné v porovnání s částkou kterou pravděpodobně vynakládáte na marketingovou kampaň na některém z uvedených porovnávačů cen. Použití profesionální verze modulu může přitom značně zvýšit úspěšnost takové kampaně díky větší viditelnosti (export variant) lepšímu spárování (mapování kategorií) nebo větší atraktivitě nabídek (individuální texty, dárky, doprava).

Pozor - do čisté instalace PS 1.6.1.9 potřebujete verzi modulu 3.36 nebo vyšší (viz. changelog)!.

  Free verze Placená verze Poznámka
Feed pro Zboží.cz ano ano  
Podpora nové specifikace feedu Zboží.cz ano ano ve free verzi nelze mapovat kategorie !
Centrální mapování kategorií Zbozi.cz NE ano rychlé přiřazení kategorií eshopu kategoriím Zboží
Feed pro Heureka.cz ano ano  
Centrální mapování kategorií Heureka.cz a Heureka.sk NE ano  rychlé přiřazení kategorií eshopu kategoriím Heureka
Použitelnost feedu Heureka pro většinu menších českých srovnávačů ano ano  
Feed pro Google nákupy ano ano  
Centrální mapování kategorií Google nákupy NE ano  rychlé přiřazení kategorií eshopu kategoriím Google Merchants
Varianty zboží NE ano
Parametry zboží NE ano  
Použitelnost pro velmi velké eshopy ano ano  
Podpora multishop ano ano  
Podrobné nastavení dostupnosti ano ano  
Doprava Heureka(volitelně) ano ano  export dopravců a dopravného
Doprava Google(volitelně) ano ano export dopravců a dopravného
Kompatibilita PS 1.6+ ano ano  
Kompatibilita PS 1.5+ ano ano  
Kompatibilita PS 1.4+ NE ano  
Výběr typu obrázku ano ano  
Další obrázky zboží(volitelně) NE ano  
Optimalizace tagů PRODUCT a PRODUCTNAME ano ano v placené verzi výrazně propracovanější
Doplnění názvu produktu pevně nastaveným textem ano ano  
Doplnění názvu produktu individuálním textem ano ano  
Přepsání názvu produktu NE ano  
Přidání slevy do názvu produktu NE ano Heureka a Zboží
Vynechání vybraných produktů ano ano  
Vynechání vybraných kategorií NE ano Vynechat zboží v kategorii / použít zboží jen z vybraných kategorií
Separátní nastavení kategorií jen pro feed Zboží NE ano Vynechat zboží / označit Erotic /vynechat a vše ostatní jako Erotic
Separátní nastavení kategorií jen pro feed Google Merchants NE ano Vynechat zboží v kategorii
Export jednotkových cen(volitelně) NE ano např. za m2
Možnost feedů ve více měnách NE ano Kč a Euro
Hromadné nastavení CPC NE ano ve free verzi nejde CPC nastavit vůbec
Heureka - přemapování Attributů do parametrů NE ano umožní lepší vyhledávání v Heureka
Heureka - možnost dárku NE ano  
Heureka - příslušenství NE ano  
Heureka - párování do kategorií pro jednotlivé produkty NE ano  


Feed pro Glami

NE ano

Spolupráce s modulem Ověřeno

Modul je kompatibilní s aktuální placenou verzí modulu Ověřeno . Identifikátory  generované modulem Zboží při exportu produktů do Heureka.cz jsou stejné jako identifikátory předávané Heuréce při přenosu objednávky modulem Ověřeno.

 

Podrobné informace:

Nový návod vzniká zde, další informace naleznete ve starší verzi návodu

 

 

 

Parametry

PS 8
PS 8.*
PS 1.7
PS 1.7
PS 1.6
PS 1.6
Nové

 

Nový návod vzniká zde, další informace naleznete ve starší verzi návodu

15.01.2024 verze 4.09

10.11.2023 verze 4.08

12.04.2023 verze 4.07

kompatibilita PS 8.0.3

kompatibilita php 8.2

19.12.2022 verze 4.0.6

export zboží v závislosti na stavu skladu lze nově nastavit pro jednotlivé feedy

do dopravného se započítává i balné

26.05.2022 verze 4.0.5

doplněn tag availability_date ve feedu pro Google (tento tag je nově povinný pokud je availability preorder nebo backorder)

08.03.2021 verze 3.9.1

samosté nastavení povolených kategorií pro  feed pro facebook

24.02.2020 verze 3.8.7

- oprava ukládání upraveného názvu pro heureka.cz, zboží.cz

30.09.2019 verze 3.8.4 

- možnost  zadávat více než 3 výjímky pro dostupnost zboží při parsování z dostupnostíního textu

- oprava funkcionality "vynechat z názvu" pro attributy Google

17.06.2019 verze 3.8.2

Feed Glami - podpora parametru materiál

Feed Google nákupy - oprava chyby v mapování kategorií která se objevila v předchozí verzi modulu

21.3.2019 verze 3.8.0

Google feed - řešení pro nestandardní varianty produktů (varianty které neodpovídají předepsaným variantám Google)

7.2.2019 verze 3.7.8

 • kompatibilita s PS 1.7.5
 • ceny ve feedu pro Google uvedeny včetně měny
 • rozšířené možnosti hromadných úprav názvů produktů pro srovnávače

18.6.2018 verze 3.7.3

oprava chyby - vadné url ve feedu pro Google na PS 1.7+

vícejazyčné mapování kombinací do parametrů - využitelné pro heureka.sk, glami.sk

23.3.2018 verze 3.7.0

 •  úprava pro PS 1.7+: doplnění  URL číslem varianty

8.3.2018 verze 3.6.9

 • karta Katalog-CPC instalovaná při zapnutí rozšířených vlastností byla nahrazena kartou Zboží s variantami produktů kde lze kromě CPC hromadně nastavovat vynechání konkrétních produktů v jednotlivých feedech
 • oprava exportu kombinací které nejsou skladem při volbě "zboží které není skladem exportovat pokud jde objednat"

13.12.2017 verze 3.6.6

 • nastavení jaké feedy mají být tvořeny je rozlišeno pro jednotlivé jazyky
 • lze vytvářet více samostatných feedů pro jednoho druhu (srovnávač, jazyk, měna) odlišených podle zákaznických skupin (různé cenové hladiny)
 • lze bez problémů vytvářet  feed pro Heureka.sk ikdyž je slovenština na eshopu jako jazyk zakázána
 • volitené ponechání html značek v popisku
 • oprava chyby zanesené ve verzi 3.6.2 .... při povolení rozšířených vlastností v případě že byl Product.php již přepsán selhával kontrola zda je jej možné přepsat znovu

11.11.2017 verze 3.6.2

 • revize funkcionality Dárky heureka (TAG GIFT) podle pravidel košíku, tak aby byla správně zpracována i složitěší pravidla přiřazení dárků k produktům
 • rozšíření funkcionality Dárky heureka na základě ruční volby v detailu produktu, lze zadávat individuální názvy dárků, vícejazyčnost pro defaultní dárek

2.10.2017 verze 3.5.9

 • opravena chyba váhového rozmezí dopravy
 • volitelně striktní validace EAN kódu individuálně pro jednotlivé feedy

22.8.2017 verze 3.5.7

 • pro feedy Heureka a Zbozi je možné odlišně navolit zda se má exportovat stav (Nové / Použité)
 • volitelně možnost pro variantu použít všechny obrázky produktu (i nepřiřazené ke kombinaci)
 • filtr parametrů pro Heureka a Zboží - podobně jako pro attributy lze navolit které parametry se budou přenášet
 • volitelný offset dnů dostupnosti pro cizojazyčné feedy
 • do feedu glami doplněny některé funkcionality dostupné pro ostatní feedy - zakázané kategorie jen pro daný feed, překlad zvolených attributů do vlastností
 • oprava chování tabu modulu v detailu produktu při zapnutí rozšířených vlastností pro PS 1.5

19.5.2017 verze 3.5.4

 • kompatibilita s PS 1.7
 • rozšířené vlastnosti produktu nyní pohromadě v samostatné záložce (karta produktu)
 • vylepšené možnosti filtrů pro export attributů pro Google nákupy
 • přidána možnost uvádět různou dostupnost pro heureka.cz / heureka.sk
 • přidána možnost hromadného nastavení Zboží EXTRA_MESSAGE pro produkty
 • v utilitách přidána kontrola mapování kategorií

21.3.2017 verze 3.4.2

 • VAT tag do feedu heureka (povinný pro  Heureka Košík a více sazeb daně
 • volitelně přidání měny k názvu feedu

22.2.2017 verze 3.41

oprava dopravy v Google

1.2.2017 verse 3.40

 • vylepšení rozšířených vlastností pro produktů pro multishop
 • aktualizace url ze kterého si modul stahuje mapování kategorií heureky
 • dárek pro Heureka je načítán i na základě vyplněné extramessage v detailu produktu

16.11.2016 verze 3.36

 • kompatibilita s PS 1.6.1.9 - řeší problém exportu cen bez DPH pokud je modul přidán do čisté instalace PS 1.6.1.9
 • Glami - volitelně lze v mapě doplňovat celou cestu kategorie
 • volitelně lze odstranit diakritiku ze jména feedu (to hraje roli na multishopu kde je jméno eshopu součástí jména feedu)
 • volitelně lze přidat hash do skriptu pro generování feedu

27.10.2016 verze 3.34

nové funkce a rozšíření

 • Glami kategorie - možnost předřadit "Pánské", "Dámské" apod.
 • Zbozi - jednotky pro vlastnosti (PARAM ... UNIT)
 • Zbozi - možnost přidání parametru utm k url (využití pro sledování v Google Analytics)
 • dostupnosti - akceptuje dostupnost zadanou datumem u produktu

revize  dopravy - oprava chyby v cenové hranici pro dopravné zdarma, EXTRAMESSAGE doprava zdarma používaná Zbozi.cz je interpretována jako doprava zdarma pro daný produkt i v Heureka a Google nákupy, volitelná vazba dobírečné zdarma pokud je doprava zdarma

5.10.2016 verze 3.31

nové funkce - možnost vybírat attributy pro export (individuálně Heureka, Zbozi, Glami)

oprava - chybějící  našeptávač Zbozi.cz (zboží změnilo cestu zdrojového souboru)

16.9.2016 verze 3.30

nové funkce a rozšíření

 • filtr exportu na úrovni produktu individuálně pro každý feed
 • filtr exportu podle viditelnosti produktu (všude, katalog)
 • rozšíření názvu produktu - vícejazyčnost a snažší administrace
 • tagy EXTRA_MESSAGE (zbozi.cz), videourl (heureka.cz)
 • samostatný feed - Glami.cz

opravy

 • oprava chyby v exportu množství při nastavení multishopu "sdílet zásoby mezi eshopy"

2.8.2017 verze 3.17

doplnění váhy do feedu google

oprava chyby ve feedu google - zdvojený ean pokud je zadán u produktu i kombinace

28.7.2016 verze 3.16

 • oprava chyby v mapování kategorií google
 • úprava přepočtu cen na euro ve feedu pro Heureka.sk

21.7.2016 verze 3.15

 • oprava chyby - ve feedu zboží se k PRODUCTNAME přidává kód produkt i když to není navoleno
 • nová funkce - volba zákaznické skupiny pro kterou se načítají ceny

22.6.2016 verze 3.14

 • zboží cz - mapování kategorií podle nejnovější specifikace (CATEGORYTEXT)
 • zboží cz - možnost přiřadit tag EROTIC globálně nebo k vybraným kategoriím
 • menší vylepšení ve feedu pro Google nákupy

12.5.2016 verze 3.11

 • Možnost k variantám exportovat pouze hodnoty vlastností, tj. např. červená místo barva-červená
 • Oprava řazení v tagu PRODUCT/PRODUCTNAME

22.4.2016 verze 3.10

Upgrade

Upgrade pro PS 1.6.1 - v této verzi PS jsou do url pro kombinace nově předávány čísla attributů. Modul byl přizpůsoben aby toto chování respektoval. Pokud by tomu tak nebylo je url neplatné a odkaz vede do defaultní kombinace. Ta může mít jinou cenu a důsledkem tedy může být vyřazení feedu. Tvar url (s nebo bez čísel attributů) se nastaví automaticky při instalaci modulu, chování lze dodatečně změnit.

Rozšíření

 • Možnost nastavovat přesný název produktu odlišně pro Heureka a Zboží
 • Další tagy nové verze feedu Zboží.cz - ITEM_ID, PARAM
 • Možnost zakázat vybrané kategorie jen pro Google Merchants.
 • Částečná kompatibilita s PS 1.4 - modulem lze i v PS 1.4 vytvořit feed validní podle nové specifikace Zboží.cz. Více zde

Oprava chyb

Oprava několika menších chyb

Změna chování

Nepřenáší se produkty které mají v podpanelu Informace odškrtnuto "Dostupné pro objednávky". Toto je přidáno ke stávajícímu chování kdy se nepřenáší produkty které nejsou v administraci povoleny, jsou přímo nebo přes kategorii zakázány v modulu, nebo nejsou skladem a v modulu je nasteveno že je takové produkty se nemají exportovat.

Jiná tvorba identifikátoru pro Google Merchants (volitelně) Identifikátory Google je možné tvořit z id produktu a kombinace. Tím je docílena kompatibilita s modulem Google Tag Manager

8.4.2016 verze 3.02

oprava chyby - problém při tvorbě feedů vnesené 22.3. Chyba se projeví pokud je zapnuto zaokrouhlování pro Heureka a feed je tvořen s číslem měny

22.3.2016 verze 3.02

volitelně jednotkové ceny (např. za m2plochy)

vylepšená kompatibilita s https protokolem

22.1.2016 verze 3.01

GIFT - dárek, informace o dárku k produktu (podle pravidel košíku). Feed heureka.

ACCESSORY - informace o příslušenství k produktu. Feed heureka.

sleva - informace o slevě do PRODUCTNAME (Feed heureka a zboží)

06.01.2016 verze 2.971

Oprava chyby -  kombinacím které neměly přiřazen obrázek se nepřidával jako náhrada výchozí obrázek produktu. Na  subverzi 2.971  lze z 2.97 přejít prostým přepsáním souborů, bez instalace

10.12.2015 verze 2.97

Nový formát feedu pro Zbozi.cz (volitelné, mezi formáty lze přepínat). Zbozi.cz v současné době ještě nový formát nepoužívá v ostrém provozu

Více obrázků k produktům i variantám (volitelné)

Lze  individuálně nahradit název produktu zadaným textem  (rozšíření funkce která umožňovala název doplňovat)

Nové formáty feedu vhodné pro export dat mezi eshopy (v současné době experimentální funkce bez podpory)

17.7.2015 verze 2.92

Oprava chyby - nepřesná dostupnost při volbě "vždy hledat číslo"

Vylepšené parsování dostupnosti - zpracování textových popisů

Možnost přemapování kategorií Seznam (funkce připravená pro chystané změny zbozi.cz, zatím omezené uplatnění)

24.6.2015: verze 2.91

Oprava chyby - dopravné neodpovídá váhové kategorii

Vylepšené chování v prostředí multishopu

9.6.2015: verze 2.90

Selektivní hromadné nastavení CPC (po povolení rozšířených vlastností samostatná záložka v Katalog)

29.4.2015: verze 2.81

Vylepšená diagnostika v  záložce Utility

Oprava chyby v mapování kategorií Heureka při nevylněné nejnižší kategorii

Menší úpravy funkčnosti pro feed zbozi.cz

16.4.2015 : verse 2.80

Oprava: dostupnost v režimu "nikdy nehledat číslo"

Oprava: chybně zobrazované číslo verze v administraci

27.3.2015 : verse 2.79

Nově:

funkcionalita nejnižší kategorie pro lepší mapování

funkce kontroly instalace

Opravy a vylepšení

nastavení výchozí zákaznické skupiny při ruční tvorbě feedu v administraci

lepší mapování attributů

oprava chyby v dopravcích pro Google Nákupy

11.3. 2015 : verze 2.78

oprava - editace heureka kategorie přímo v kartě individuální kategorie

3.3. 2015 : verze 2.77

možnost zakázat/povolit celé kategorie

možnost volitelně používat veřejné/neveřejné názvy skupin attributů

oprava - strom kategorií se netvoří pokud není feed generován s číslem eshopu

16.2.2015

oprava chyby v zohlednění vlivu kombinací na cenu, chyba se týkala pouze specifcké situace

7.2.2015 (v. 2.75)

   více měn a jazyků v rámci jednoho obchodu. Pozor, předchozí veri je potřeba odinstalovat, nestačí přepsat soubory.

2.1.2015

 • centrální mapování kategorií
 • předělaná administrace modulu
 • feed Google nákupy
 • lepší přizpůsobení multishop

14.11.2014 (v. 2.5.6)

oprava chyby - respektování dopravy zdarma

13.10.2014 ( v. 2.5.5)

 • nově - MAX_CPC a MAX_CPC_SEARCH pro zbozi.cz
 • oprava - odstraněno nadbytečné |  z kategorií, oprava floating point CPC, oprava chyby optimalizace tagů pro zbozi.cz,

 

23.9.2014

oprava chyby - nerespektování výchozího jazyka v url produktu

19.9.2014

- výrazné rozšíření funkcí: opakované spouštění pro export velmi velkých feedů, volitelný export dopravců, vylepšený export variant, export parametrů, optimalizace názvu zboží, volitelný text k názvu individuálních produktů

19.6.2014

- oprava chyby "rozbalený strom v detailu kategorie v PS 1.6"

- přidán tag url do variant produktů ve feedu generovaném pro zbozi.cz

13.6.2014

- oprava zanesené chyby z minulého týdne (chybí pole Heureka kategorie)

- zaokrouhlování cen podle nastavení eshopu

- zjednodušení upgrade: pole Heureka kategorie může volitelně při odistalaci v databázi zůstat 

6.6. 2014


- oprava chyby kódování (diakritiky) která se projevovala na Prestashopu 1.5.6 instalovaném na hostingu se starší verzí Php

- robustnější instalace heureka_category (pro MySql 5.02 a vyšší)

08.0.5.2014

lepší export variant do zbozi.cz - odstranění chyby kdy byly některé varianty považovány za duplicity

15.03.2014

 • kompatibilita s Prestashop 1.6
 • odstranění občasných problémů při instalaci pole heureka_category
 • oprava chyby "při určitém nastavení se netvoří tag kategorie ve feedu pro zbozi.cz"
 • oprava chyby "tvoří se oba feedy i pokud je zaškrnuta tvorba pouze jediného"

 

23.11.2013

 • varianty produktů
 • možnost exportovat pouze zboží skladem

3.10.2013

 • oprava  CATEGORY_TEXT pro multishop

2.10.2013

 • modul byl upraven pro vyšší výkon, podle parametrů hostingu by měl zvládnout až 20tis produktů
 • oprava opakování v CATEGORY_TEXT pro multishop
 • feed se současně uloží jako zip soubor
 • možnost zakázat vybrané produkty

 

27.06.2013 

-multishop - odlišné feedy pro různé eshopy v rámci multishop

 

Komentáře (0)
Na tento produkt momentálně není přidána žádná recenze.